نشریه ارزش‌شناسی در آموزش

پرسش ها و مشکلات خود را می توانید از طریق نشانی الکترونیکی زیر با ما در میان بگذارید:

philosophyeducation1@gmail.com

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار 1395 

5. خردگرایی و ضد خردگرایی در تعلیم و تربیت

صفحه 51-60

محسن بهلولی فسخودی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ رمضان برخورداری


8. بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک

صفحه 99-111

معصومه امیری؛ یحیی قائدی؛ غلامرضا حاجی‏ حسین‏ نژاد؛ سعید ضرغامی